Zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

Společnost Metropolis reality s.r.o., IČ: 24788406 se sídlem Křemencova 10, 110 00 Praha 1, jako správce Vašich osobních údajů, prohlašuje, že účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat Váš kontakt třetí osobě, mimo osoby uvedené v těchto podmínkách. Správce nebude jakkoliv obchodovat s Vašimi osobními údaji. V každém našem sdělení budete mít možnost zasílání obchodního sdělení zrušit. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat a to písemně na adresu Metropolis reality s.r.o. a nebo na emailovou adresu: info@metropolis-reality.cz. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.